نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ,    منتشر شده در 105 روز پیش

الزامات ناشی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۱( تبصره یک: برخورداري از تأمین اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي آيد حق همه افراد كشور و تأمین آن، تكليف دولت محسوب مي شود.
بر اساس این ماده از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳)، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی حق همه افراد است. بنابراین خدمات صندوق تأمین اجتماعی که در حوزه نظام تأمین اجتماعی تعریف می شوند نیز حق همه افراد (بدون تبعیض و شرط دیگر) و تکلیف دولت خواهند بود.

 

ماده ۳( نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:

الف – حوزه بيمه اي: شامل بخش بيمه هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيکاري، حوادث و سوانح، ازكارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه هاي درماني (بهداشت و درمان) است.

 

تبصره- خدمات بيمه هاي اجتماعي و درماني به دو سطح همگاني و تكميل تقسيم مي شود به طوري كه:

 1. حدود خدمات بيمه اي همگاني را قانون تعيين مي كند.
 2. بيمه هاي تكميلي به آن دسته ازخدمات بيمه اي گفته مي شود كه علاوه بر سطح خدمات بيمه هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في مابين بيمه شده و بيمه گر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي نداشته، اما مكلف به پشتيباني حقوقي و قانوني لازم از اينگونه بيمه ها مي باشد.

مفاد این ماده از قانون ساختار نظام جامع با تعریف قانونی حدود و صغور حوزه بیمه ای، شرایط و مشخصاتی برای این حوزه تعریف کرده که سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه قرار می گیرد؛ چراکه به طور مشخص با اشاره به خدمات مطرح در بیمه های اجتماعی، خدماتی را مورد اشاره قرار داده که همان خدمات صندوق تأمین اجتماعی هستند.

 

 

ماده ۳( اهداف و وظايف حوزه بيم هاي به شرح زير است:

 1. گسترش نظام بيمه اي و تأمین سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال.
 2. ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخش هاي مختلف بيمه هاي اجتماعي و درماني.
 3.  اجراي طرح بيمه اجباري مزدبگيران.
 4.  تشكیل صندو ق هاي بيمه اي مورد نياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد (خويش فرمايان و شاغل غيردائم)، بيمه روستائيان و عشاير.
 5. بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.
 6. گسترش بيمه هاي خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي از قبيل سيل، خشكسالي، زلزله و طوفان.
 7. پشتيباني حقوقي از بيمه هاي تكميلي.
 8. نظارت بر عملكرد صندو قهاي بيم هاي.
 9. پيگيري اصلاح اساسنامه هاي شركت ها و صندو ق هاي بيمه اي به نحوي كه اصل بنگاهداري براي شركت ها و صندو ق هاي بيمه اي لحاظ شود.
 10. نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندو ق ها براساس علم محاسبات بيمه اي.
 11. اطلاع رساني در خصوص خدمات بيمه اي.

این ماده از قانون:

موضعی فرادست و حتی فراتر از سیستم صندوق تأمین اجتماعی به وظایف حوزه بیمه ای اختصاص دارد. حوزه بیمه ای، گسترده تر از حوزه فعالیت سازمان تأمین اجتماعی بوده و در واقع این سازمان، بخشی از این حوزه شناخته می شود. بر این اساس چنانچه در طی ماده ۳ وظایف حوزه بیمه ای معین می شود این امر به معنای آن نیست که سازمان یادشده مسئولیت تمامی موارد اشار ه شده را بر عهده دارد بلکه صندوق در چارچوب ماده ۳ و حسب قوانین دیگر(به ویژه قانون تأمین اجتماعی) بخشی از این وظایف را بر عهده دارد.

 

 

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *