آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88105692021-88105691(مشاوره رایگان)

ارسال پیام در تلگرام

آرشیو مالیات حساب کتاب 

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث چگونه محاسبه می شود؟

فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سكونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

مالیات سبز

مالیات سبز چیست؟

مالیات سبز مالیات سبز واژه ای است که در صنایع آلاینده کاربرد دارد که در این بخش به تشریح آنها می پردازیم. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که […]

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟

مالیات بر درآمد اتفاقی مالیات بر درآمد اتفاقی یعنی مثلا اگر پدری ملکی را به فرزندش هدیه کند که اصطلاحا هبه نام دارد مستقیما به ماده ۱۱۹ انتقال داده می شود. اما اگر این ملک را به عنوان خرید و فروش ابراز نماید ۲% از مبلغ ملک را مشمول جریمه خواهد شد. البته مسکونی و […]

مالیات حقوق

مالیات حقوق

مالیات حقوق چیست؟ مالیات حقوق به کل جمع مبلغ حقوق و مزایا تعلق میگیرد یعنی کلیه پرداختی هایی که کارفرما باید به کارگر یا پرسنل بپردازد اعم از حقوق پایه، حق مسکن، بن، اضافه کار، حق اولاد، بدی آب و هوا با هم جمع شده و از جمع مبلغ فوق “ساو” کسر می شود. در مورد […]