آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام
۸۸۶۷۷۸۱۹ - ۸۸۶۷۷۳۰۷

مراحل ثبت برند و نکات مهم آن

ثبت برند یا علامت تجاری امروزه این نظریه که در اقتصاد جدید، کشورهای مختلف جهان با شرکت های خود شناخته می شوند و اهمیت شرکت ها به مراتب بیشتر از اهمیت دولت های آنها در عرصه های تجاری است، به طور ملموسی خودنمایی می کند. به همین دلیل در دوران کنونی، نام تجاری بصورت شناسه […]