آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

گرفتن کد اقتصادی

گرفتن کد اقتصادی

اشخاص مکلف به دریافت کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط دریافت کد اقتصادی به شمار می آیند.

 

نحوه در خواست کد اقتصادی

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی ابتدا باید  برای شرکت خود تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. برای این منظور می بایست با در دست داشتن معرفی نامه و یا وکالت نامه به اداره دارایی مستقر در محدوده فعالیت مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید.

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

 • درخواست کتبی شرکت
 • روزنامه رسمی
 • فیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
 • کپی کلیه صفحات شناسنامه
 • تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی
 • کپی کارت اقتصادی

دریافت کد اقتصادی

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

 • درخواست کتبی شخص
 • کپی پروانه کسب
 • کپی از تمام صفحات شناسنامه
 • فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه یکی از شعب بانک ملی ایران
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
 • سه قطعه عکس ۳*۲

 

موضوعات مرتبط :

ثبت جواز کسب

دریافت کارت بازرگانی