آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

تنظیم لایحه در دادرسی مالیاتی

تنظیم لایحه در دادرسی مالیاتی

فنون لایحه نویسی

در لایحه نویسی وکلا به جای زیاده نویسی باید سعی کنند کل مطلب را در لایحه بنویسند. دکتر شمس می فرمود در دادخواست همه تیرهای خود را بیاندازید و تیری برای روز مبادا نگه ندارید که روز مبادایی وجود ندارد. توصیه می گردد در این خصوص جلد ۲ کتاب دکتر شمس خوانده شود با وجود این فکر می کنم لایحه نویسی به مهارت تجربیه و با خواندن آرای قضایی قدرت استدلال شما شکوفا می شود توصیه می کنم به سایت معاونت آموزشی قوه قضاییه برید در قسمت انتشارات کل کتاب های قوه قضاییه کتاب هایی با موضوع نمونه دادخواست و لایحه نویسی وجود دارد. همچنین می توانید به کتاب نحوه عملی تنظیم  انواع لایحه دفاعیه در دعاوی حقوقی تألیف منصور اباذری ‌فومشی نیز رجوع کنید.

لایحه نویسی

نکات مهم نوشتن لایحه دفاعیه

۱ – مطالعه پرونده.

۲ – نت برداری از حساستربن موارد قید شده در پرونده.

۳ – اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات متهم یا خوانده در بدو پرونده اواسط و اخران مطابقت شود درصورتی که وکیل مالیاتی متهم یا خوانده باشید عکس فوق عمل شود.

۴ – چنانچه شاهدی در پرونده شهادتی داده مطابقت نمودن اظهارات آنها درطول جلسات.

۵ – چهار روز قبل از جلسه، کنترل نمودن اخطاریه ها (این را بدین خاطر عرض میکنم که اگر نسخه ثانی اخطاریه طرف مقابل به دادگاه ارائه نشده بلافاصله از کلانتری مربوطه درخواست می شود که هرچه زودتر تا قبل از جلسه تقدیم دادگاه کند چون در غیر این صورت جلسه محکمه تجدید می شود).

۶ – خوانا نوشتن لایحه نویسی و خودداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد.

۷ – استدلال محکمه پسند از موکل و استناد به مواد قانونی.

لایحه نویسی

۸ – در مواردی که پرونده حقوقی است دقت کردن از خواسته خواهان با ابطال نمودن هزینه دادرسی چون در بعضی از موارد عدم دقت در چنین مواردی که هزینه کامل باطل نشده باعث تجدید جلسه می شود و این امر باعث اطاله دادرسی می شود.

۹ – درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی: قدرت فن دفاع یک وکیل از موکل یا موکلین و تکنیک وی در دفاع باعث عدم تضییع حقوق موکل یا موکلین خود می شود یک وکیل درجلسات دادگاه می بایست منظم با دقت و با حوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشند چون دیده شده برخی وکلا در بعضی از جلسات قبل از اتمام جلسه “محکمه را ترک می کنند و اظهار میدارند که بعدا می آیم امضا می کنم که این چنین حرکاتی برای یک وکیل، آینده وزینی نخواهد داشت. اگر اصل را بر این بگذاریم که وکلای عزیز تداخل جلسات دارند باید قبل از جلسات برنامه ریزی کنند که در جلسه مهمتر حضور فیزیکی داشته باشند و در دیگر جلسه لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه کنند.

۱۰ – ضمنا در مورد چک، چنانچه خواستید حقوقی دعوی مطرح کنید باید دادخواست تکمیل کرده با استناد به قانون تجارت و ایین دادرسی مدنی مطالبه مبلغ چک خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله خویش را به دادگاه عمومی ارائه نمایید و چنانچه کیفری اقدام کردید البته با شرایط خاص خود که لازم است قانون صدور چک را دقیق مطالعه نموده و شکایت خود را به دادسرا ارائه نمایید.ضمنا چنانچه اداره متبوع شما دولتی یا عمومی می باشد با استناد به ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صرفا تاپایان امسال از پرداخت هزینه های دادرسی در تمامی مراحل معاف هستید.

 

 

موضوعات مرتبط :

تنظیم دفتر روزنامه و کل

تشکیل پرونده مالیاتی

ثبت شرکت