آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

خدمات حسابرسی و حسابداری

خدمات حسابرسی و حسابداری

خدمات حسابرسی و حسابداری

خدمات حسابرسی و حسابداری  – شرکت قصر حساب نیکان

 1. کدینگ حسابها
 2. راه اندازی سیستم مالی
 3. حسابرسی رسمی شرکت ها موافق اظهارنامه با ثبت در سامانه سحر
 4. حسابرسی رسمی شرکت ها مخالف اظهارنامه با ثبت در سامانه سحر
 5. آموزش حسابدار
 6. اعزام مدیر مالی به صورت پاره وقت- تمام وقت
 7. اعزام حسابدار به صورت پاره وقت- تمام وقت
 8. انبار گردانی- پلاک کوبی دارائی های شرکت
 9. اصلاح سیستم مالی
 10. تهیه و تنظیم صورتهای مالی- قیمت بهای تمام شده- گردش موجودی و صورت جریان وجه نقد
 11. حسابرسی مالی- مالیاتی- ضمنی- داخلی – عملیاتی
 12. مشاوره مالی