آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالی -مالیاتی

خدمات مالی -مالیاتی شرکت قصر حساب نیکان

  1. تحریر دفاتر قانونی
  2. اخذ کد اقتصادی در ۲ روز
  3. تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  4. ارائه گزارشات رسمی به سازمانها
  5. شرکت در جلسات هیئت بدوی و حل اختلاف مالیاتی
  6. گرفتن بخشودگی بیش از ۸۰% مالیاتی
  7. تنظیم لوایح مالیاتی
  8. شرکت در جلسه رسیدگی مالیات عملکرد و ارزش افزوده

خدمات مالی -مالیاتی