آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام
۸۸۶۷۷۸۱۹ - ۸۸۶۷۷۳۰۷

شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی

شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی

دفاع مالیاتی

وظیفه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و بررسی و پیگیری آن‌ها است. مؤدیان درباره نتایج این هیأت‌ها توانایی اعتراض داشته و می‌توانند برای این کار ابتدا روند اداری را انجام دهد، سپس پرونده وی در جلسه هیأت‌ حل اختلاف بدوی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت اعتراض به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود. بیشتر مؤدیان مالیاتی می‌دانند که هنگام اعتراض به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات می‌توانند به هیأت حل اختلاف مالیاتی که بر قانون‌های مالیاتی به طور مستقیم نظارت دارند مراجعه کرده و طرح اعتراض پرونده خود را ارائه دهند. این هیأت‌ها، هرگونه اختلافات مالیاتی میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی را پیگیری و حل می‌نمایند.

هیات حل اختلاف مالیاتی

 

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

قدرت مالیاتی را می‌توان یکی از عوامل مهم حاکمیت هر دولت برشمرد. برطبق ماده ۲۳۷ ق.م.م یک تشخیص مالیات باید براساس مأخذی صحیح و با اطلاعات کافی بوده و ممکن است مؤدیان به عدم رعایت قوانین و تعیین مالیات بصورت اختیاری محکوم شوند. بنابراین، در همچین موقعیتی برای برقراری اعتماد از جانب مؤدیان و جلوگیری از وقوع این گونه مسائل، در صورت صلاحدید دستگاه مالیاتی، امکان اعتراض وجود داشته و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی این نوع پرونده‌های مالیاتی را بررسی می‌نمایند.

هیات حل اختلاف مالیاتی

امکان اعتراض به فعالیت دستگاه مالیات یکی از اساسی‌ترین حقوق مؤدیان است که به صورت زیر انجام می‌شود:

الف) مراجع اداری

مؤدی تا ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مهلت دارد که به محتویات ارائه شده اعتراض نماید.

برای اینکه این رسیدگی سریع‌تر انجام شود، روند ابتدایی این اعتراض بصورت اداری است.

اگر در مرحه اول رد شد یعنی برگ تشخیص مالیات منتفی اعلام شده است؛ در نتیجه عمل صدور زمان برگ تشخیص و منتفی کردن مالیات مؤدی انجام می‌شود.

معمولاً در مهلت مقرر، بجای صدور برگ تشخیص جدید، برگ قطعی ۲ مالیات صادر می‌شود و یا اگر تشخیص داده شد که اسناد و مدارک در تعدیل درآمد تاثیرگذار است، آن را نیز تعدیل می‌کنند.

باید توجه نمود که اینجا منظور از تعدیل کم کردن مأخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می باشد. از این رو اگر مؤدی در هر دو گزینه ذکر شده راضی بوده و مؤدی و مسئول مربوطه در ظهر برگ تشخیص را امضا نمایند، این اختلاف مابین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و در نتیجه پرونده مختومه می‌شود. در این مورد مؤدی وظیفه دارد که مالیات متعلق را پرداخت کند؛ در غیر این صورت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به پرونده وی رسیدگی خواهند کرد.

حاضر بودن در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به پرونده برای مؤدی یا نماینده او و نماینده اداره امور مالیاتی الزامی است.

ب) هیأت حل اختلاف بدوی

در حال حاضر هیأت‌ها و کمیسیون‌ها برای رسیدگی به قوانین خارج از دستگاه قضایی تخصصی‌تر عمل می‌کنند. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل می‌شود:

  • نماینده‌ای که از سازمان امور مالیاتی كشور فرستاده می‌شود
  • قاضی که می‌تواند شاغل یا بازنشسته باشد
  • نماینده‌ای که از تشكل‌ها یا مجامع حرفه‌ای فرستاده می‌شود

رای دادن هر یک از اعضای حل اختلاف مالیاتی بصورت مستقل و بی‌طرف بوده و در صورتی این جلسات به رسمیت شناخته می‌شوند که هر سه عضو حاضر باشند.

کنترل و اداره هیأت ‌های حل اختلاف مالیاتی وظیفه سازمان امور مالیاتی بوده و بودجه سازمان امور مالیاتی، درآمد اعضای ذکر شده را پرداخت می‌کند.

ق.م.م مصوب سال ۱۳۸۸ به غیر قطعی بودن آرای هیأت حل اختلاف و قابل اعتراض بودن آن در هیأت حل اختلاف تجدید نظر می‌پردازد.

 ج) هیأت حل اختلاف تجدیدنظر

برطبق ماده ی ۲۴۷ ق.م.م، رای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید اجرا شده و قطعی هستند و تنها در صورتی پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع داده می‌شود که برطبق ماده ۲۰۳ همین قانون و تبصره‌های آن، تا مهلت ۲۰ روز بعد از ابلاغ آن رای، اعتراض کتبی توسط مؤدیان یا ماموران مالیاتی ارائه شود. رای هیأت اختلاف مالیاتی غیرقابل تغییر و قطعی است.

 

موضوعات مرتبط :

مشاوره مالیاتی قصر حساب نیکان

تنظیم دفتر کل و روزنامه