آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-66564962021-09124687569021-66564962

ارسال پیام در تلگرام

وصول مالیات

وصول مالیات

وصول مالیات

عدم آگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات در بسیاری از موارد موجبات محرومیت آنان از تسهیلات قانونی و معافیت های مالیاتی و نیز تعلق جریمه های متعدد را فراهم  می کند. بر این اساس، ارتقای آگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات می تواند کمک شایانی به مودیان برای عمل به تکالیف قانونی آنان نماید.

ماده ۲۱۰

هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

وصول مالیات

تبصره ۱ _ در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ _ آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱

هرگاه مؤدی پس ابلاغ برگ اجرایی موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را اداره امور مالیاتی ندهد اندازه بدهی مؤدی اعم اصل و جرایم متعلق اضافه ده درصد (۱۰%) بدهی اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ _ توقیف اموال زیر ممنوع است :

  1. دو سوم حقوقِ حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
  2. لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
  3. ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
  4. محل سکونت قدر متعارف.

وصول مالیات

ماده ۲۱۳

ارزیابی اموال مورد توقیف وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی عمل آید.

ماده ۲۱۴

کلیه اقدامات لازم مربوط آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم منقول و غیر منقول عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد. مورد فروش اموال غیر منقول صورتی که پس انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی استناد مدارک مربوط اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف اجرای آن است.

 

موضوعات مرتبط :

مشاوره مالیاتی

مالیات بر درآمد املاک چیست؟

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − چهار =