آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

تنظیم ارزش افزوده

تنظیم ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه (یعنی بهار، تابستان، پاییز، زمستان)، تقسیم می شوند و طبق ماده ۲۱ قانون مذکور مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره یعنی (فصل بهار تا پانزدهم تیر ماه، فصل تابستان تا پانزده مهر ماه، فصل پاییز تا پانزدهم دی ماه و استثنا فصل بهار تا پایان فروردین تاپانزدهم ماه سال بعد) به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. انجام این کار باید پس از ثبت اسناد حسابداری مربوطه و گردآوری اطلاعات و گزارشات مربوط به هر دوره تهیه و ارسال شود.

ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده است.

اظهارنامه مالیاتی

مالیات ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمان های معین به دولت پرداخت می‌کند.

مؤدیان مالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق مشمول جریمه می شوند ،و تاخیر در پرداخت مالیات موجب تعلق جریمه ای به میزان دو در صد (۲ %) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

مالیات بر ارزش افزوده

اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده شامل دو بخش است:

قسمت اول مربوط به اطلاعات فروش و صادرات کالا و خدمات در این بخش مالیات دریافت شده اعلام می شود.قسمت دوم مربوط به خرید و واردات کالا و خدمات مودیان در این بخش مالیات پرداخت شده توسط مودی اعلام می شود. لازم به ذکر است که مبلغ قابل پرداخت برابر است با مالیات دریافت شده منهای مالیات پرداخت شده است.

 

موضوعات مرتبط :

حسابرس رسمی

مشاور مالیاتی رایگان